На страниците на Строителен справочник The Plan ще откриете:
- общотехническа информация;
- строителнотехническа информация;
- примерни бланки на често използувани документи;
- нормативни документи;
- връзки към интернет ресурси, улесняващи работата на строителните специалисти.
Строителен справочник The Plan
Блог за строителство, архитектура и екология: