Инсталации

ВОДОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ:


ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ:

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ:

2. EPANET - софтуер за симулиране работата на водопреносни системи. Линк към Wikipedia. Линк към курс в УАСГ.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg