Мисия


Целта на този сайт е да предостави повече справочна информация, линкове към полезни интернет ресурси и да улесни работата на техническите специалисти. Ориентиран е предимно към средните технически кадри в строителството, обектовите технически ръководители, но може да бъде полезен и в ежедневната работа на ученици, студенти и на всички останали потребители на информация от това професионално направление.Внимание!

При ползване на материалите не забравяйте, че е възможно информацията да е остаряла, да има допуснати грешки и непълноти!

В случай на съмнение относно точността на информацията направете справка в съответните законови и нормативни документи, справочници и учебна литература.


Помислете за околната среда, преди да принтирате материали от сайта!

За справочник - Строителен справочник The Plan

Дата на създаване на сайта: 08.03.2010 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg