Механика

СТРОИТЕЛНА МЕХАНИКА - таблици:

МЕХАНИКА (статии от Уикипедия):

ЛИТЕРАТУРА:

1. Справочник по класическа строителна статика. Проф. д-р инж. Рангел Рангелов.
ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ:

1. Atlas 2.0  - софтуер за определяне на разрезни усилия в греди. Freeware.
2. GEO5 - софтуер за геотехническо проектиране.
3. LinPro - програма за статичен и динамичен анализ на равнинни рамки. Freeware.
4. RuckZuck  - софтуер за определяне на разрезни усилия и линии на влияние в равнинни рамки.
5. Ферма - руска програма за определяне на усилията в статически определими равнинни ферми.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

3. Amesweb - advanced mechanical engineering solutions.
4. MechaniCalc - quick and intuitive calculations for the mechanical engineer.
5. SkyCiv - cloud structural analysis software.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg