Още авантаж

СПРАВКИ:

РАЗНИ:

БХТПО:

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ:

1. Bandizip  - безплатна програма за архивиране (и разархивиране) на файлове.
2. CutePDF  - безплатна програма за създаване на PDF документи.
3. Foxit Reader  - безплатна програма за преглед на PDF документи.
4. i2OCR.com - конвертира изображение на текст (снимка, напечатан текст) в дигитален - OCR - Optical Character Recognition (вкл. и на български)
5. PDF Creator  - безплатна програма за създаване на PDF документи.
6. PrimoPDF - безплатна програма за създаване на PDF документи.
7. Text-compare.com - сравняване на текстове. Въвеждат се двете версии на текста (стара и нова), след което чрез маркиране в цвят се визуализират променените части от текста.
8. TSR Watermark  - безплатна програма за добавяне на воден знак към изображение.
9. 7-Zip - файлов архиватор.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg